Tarieven

R.K. Begraafplaats St. Agatha
Veurse Achterweg 29, Leidschendam
Contact-adres: Kortelandseweg 20, 2631 NE Nootdorp
tel. 06 5882 5588
De tarieven van onze begraafplaats zijn ingaande 1 januari 2023 als volgt
Algemene gravengrafkosten voor 15 jaar800,00
monumentrecht-180,00
grafkosten voor bijzetting asbus voor 20 jaar *-700,00
grafkosten voor bijzetting asbus voor 15 jaar *-570,00
grafkosten voor bijzetting asbus voor 10 jaar *-400,00
* (inclusief monumentrecht)
reserveringskosten plaats in asbussentuin per 5 jaar-110,00
Bijzondere kosten
zie punt 8 van de Regels voor begraven van asbussen in de asbussen tuin
-52,00
Kindergravengrafkosten tot 6 jaar (betreft algemeen graf)-390,00
Eigen gravengrafkosten-800,00
monumentrecht-280,00
grafkosten voor bijzetting asbus-380,00
grafrechten/ koopsom 20 jaar (3 plaatsen + 1 asbus)-1.350,00
grafrechten/ koopsom 20 jaar (2 plaatsen + 1 asbus)-1.080,00
verlenging met 10 jaar- 540,00
Onderhoudvoor algemene graven 15 jaar-160,00
eigen graven 20 jaar-1.080,00
verlenging eigen graf met 10 jaar-540,00
Extra tariefbegraven op zaterdag-180,00
sluiten graf na 15.00 uur wintertijd en 16.00 uur zomertijd *-180,00
lichten / herplaatsen van grafmonument-200,00
het opgraven van een stoffelijk overschot *-op aanvraag
overige diensten (b.v. graf groen maken) *-op aanvraag
* dit dient afgestemd te worden met de beheerder
Gebruik kapelvoor het houden van (gebeds)dienst in de kapel-235,00
voor koffiedrinken, regelen via catering bedrijf-160,00

U kunt het overzicht hier downloaden.