Tarieven

R.K. Begraafplaats St. Agatha -- Veurse Achterweg 29, Leidschendam  
Contact-adres: Kortelandseweg 20, 2631 NE Nootdorp
tel. 06 5882 5588
De tarieven van onze begraafplaats zijn ingaande 1 januari 2020 als volgt
Algemene gravengrafkosten voor 15 jaar750,00
monumentrecht150,00
grafkosten voor bijzetting asbus voor 20 jaar *-650,00
grafkosten voor bijzetting asbus voor 15 jaar *-525,00
grafkosten voor bijzetting asbus voor 10 jaar *-375,00
* (inclusief monumentrecht)
reserveringskosten plaats in asbussentuin-100,00
Bijzondere kosten
zie punt 8 van de Regels voor begraven van asbussen in de asbussen tuin
-50,00
Kindergravengrafkosten tot 6 jaar (betreft algemeen graf)-375,00
Eigen gravengrafkosten-750,00
monumentrecht-250,00
grafkosten voor bijzetting asbus-350,00
grafrechten/ koopsom 20 jaar (3 plaatsen + 1 asbus)-1.250,00
grafrechten/ koopsom 20 jaar (2 plaatsen + 1 asbus)1.000,00
verlenging met 10 jaar- 500,00
Onderhoudvoor algemene graven 15 jaar150,00
eigen graven 20 jaar-1.000,00
verlenging eigen graf met 10 jaar-500,00
Extra tariefbegraven op zaterdag-160,00
sluiten graf na 15.00 uur wintertijd en 16.00 uur zomertijd *-160,00
lichten / herplaatsen van grafmonument-175,00
het opgraven van een stoffelijk overschot *-n.t.b.
overige diensten (b.v. graf groen maken) *-n.t.b.
* dit dient afgestemd te worden met de beheerder
Gebruik kapelvoor het houden van (gebeds)dienst in de kapel-200,00
voor koffiedrinken, regelen via catering bedrijf-150,00

U kunt het overzicht hier downloaden.