Collectieve grafmonumenten-verzekering vervalt in 2024

Per 1 januari 2024 vervalt de landelijke collectieve grafmonumentenverzekering voor r.-k. begraafplaatsen.

Grafmonumenten zijn, gedurende de looptijd van het grafrecht, eigendom van de rechthebbende. Dat is in 2010 in de wet vastgelegd.
Ruim 13 jaar heeft de r.-k. Kerkprovincie de polis collectieve grafmonumenten-verzekering vrijwillig aangehouden voor r.-k. kerkelijke instellingen die een begraafplaats beheren. Hieraan komt nu een einde.
Dit betekent dat een rechthebbende desgewenst zelf zorg dient te dragen voor een verzekering met het oog op mogelijke schade aan het grafmonument. Deze schade is niet langer collectief gedekt.

De verandering in de verzekering brengt geen verandering in het grafrecht tot stand noch in de aansprakelijkheid van het bestuur.

Download hier de brief die bedoeld is voor rechthebbenden.

Deze brief hangt ook in de vitrinekast op de begraafplaats.

Reacties zijn gesloten.