Soorten graven en grafrechten

Grafrechten

Een graf wordt in feite nooit gekocht: men koopt het recht van gebruik op het graf voor onbepaalde of bepaalde tijd.
Grafrechten geven dus recht op een plek op de begraafplaats voor een bepaalde periode.
Er zijn grafrechten voor een algemeen graf en voor een familiegraf. De officiële naam van familiegraf is particulier graf. Ook niet-familieleden mogen er namelijk in begraven worden.

Er zijn 4 soorten graven op onze begraafplaats.

Particulier of familiegraf

U koopt het graf(recht) voor 20 jaar. Dat is daarna telkens met 10 jaar te verlengen.
In een particulier of familiegraf kunnen maximaal 4 overledenen worden bijgezet, waaronder minstens één asbus.
Alleen de rechthebbende van het graf kan bepalen wie in het graf kan worden bijgezet.
Het bedrag van het grafrecht is inclusief de kosten van onderhoud van het graf.

Voor een particulier (familie) graf kunt u zelf een plaats uitzoeken.

Algemeen graf

In een algemeen graf liggen maximaal 2 overledenen begraven, die meestal vreemden van elkaar zijn.
De looptijd van een hiervan is 15 jaar en kan niét worden verlengd.

Kindergraf

In een kindergraf kunnen kinderen tot 12 jaar worden bijgezet.

Plek in asbussentuin

Een grafplek voor het bijzetten van een asbus in onze asbussentuin.
U kunt kan kiezen voor 10, 15 of 20 jaar.
In de asbussentuin kunt u zelf een plek uitzoeken.